Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2018 д.х.н. ФИЗИКОХИМИЧЕCКИЕ ОСНОВЫ ПИРОЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
  • 2004 к.х.н. Связи металл-металл в кристаллах: поиск новых кластерных фаз на основе металлов 14 и 15 групп

Результаты деятельности

Соавторы: Лунин В.В., Маслаков К.И., Иванов А.С., Черняк С.А., Архипова Е.А., Суслова Е.В., Егоров А.В., Строкова Н.Е., Столбов Д.Н., Алдошин С.М., Тверитинова Е.А., Ульянов А.Н., Maksimov S.V., Житнев Ю.Н., Hui X., Новоторцев Р.Ю., Купреенко С.Ю., Исайкина О.Я., Черкасов Н.Б., Vasiliev E.S., Кирикова М.Н., Егорова Т.Б., Асланов Л.А., Гудилин Е.А., Захаров В.Н., Morozov I.I., Бурцев А.А., Яценко А.В., Singh P.K., Кузнецов А.Н. Кулакова И.И. Пресняков И.А. Соболев А.В. Харланов А.Н. Воробей А.М. Кузнецова Н.Н. Паренаго О.О. Усольцева Н.В. Устинович К.Б. Козлов А.П. Чернавский П.А. Yagodovskaya T.V. Волков Н.Д. Морозова О.С. Шашурин Д.А. Шумянцев А.В. Dhapola P.S. Ni J. Бурков А.А. Григорьева А.В. Елисеев А.А. Иванов В.К. Карпов Г.В. Лу Л. Лукашин А.В. Нестерова Е.А. Паслова М.С. Сидоров А.В. Третьяков Ю.Д. Яшина Л.В. десятов а.в. Chelkov G.A. Jiangfeng N. Popovkin B.A. Баранчиков А.Е. Герасимова Е.В. Иваньшина О.Ю. Левин М.М. Наумкин А.В. Новоторцев В.М. Павликов А.В. Подгорнова А.М. Семенова А.А. Тамм М.Е. Тимошенко В.Ю. Cherkasov N.B. Chernysheva M.V. Eliseev O.L. Hutchison J.L. Ibrayev N.K. Orekhov A.S. Xia J. Zexiang S. Азиев Р.В. Баранов А.Н. Буслаева Е.Ю. Васильев А.В. Викторова А.С. Дворяк С.В. Епишев В.В. Еремина Е.А. Иванова Т.М. Максимов С.В. Морозов И.И. Московских Д.О. Нигматуллин Д.Р. Поповкин Б.А. Сериков Т.М. Сыромятников А.Г. Фионов А.В. Хомякова П.С. Шилов М.А. Ягодовская Т.В. Eremenko I.L. Gubin S.P. Kazantsev R.V. Kotobuki M. Kumar S. Mingzhou L. Pokrovskiy O.I. Singh P. Turakulova A.O. Yadav A.S. Волов А.Н. Гольдт А.Е. Дьячкова Т.П. Еременко И.Л. Жигалина О.М. Караханов Э.А. Киселев Н.А. Кискин М.А. Крестинин А.В. Курочкин И.Н. Линко Р.В. Морозов И.И. Парфенов А.С. Платонова Я.Б. Путилин Ф.Н. Рожков В.А. Рожкова Н.Н. Сиротина А.П. Тамбовцева Ю.А. Хрусталев В.Н. Шен З. Alheety M.A. Gedanken A. Ioni Y.V. Kakroo S. Kiselev N.A. Kolomytkin D.O. Koltypin Y. Krainova N. Krestinin A.V. Kumskov A.S. LIANG X. Landau M.V. Liang L. Loukhovitskaya E.E. Pismenova N.E. Pismenova N.E. Punetha V.D. Qiubo G. Qiuying X. Shen Z.X. Sidorov A.A. Singh A. Solozhenko V.L. Sotenskii R.V. Usol’tseva N.V. Wang S. Yu S.C. Zhigalina O.M. Zosimov A.V. АКОПОВА О.Б. БЕГЛЕЦОВА Н.Н. БУМБИНА Н.В. Бенько Е.М. Березина Е.В. Богдан В.И. Бутковская Н.И. Бухтоярова Е.А. Волов Н.А. Воронов В.В. ГИРИЧЕВА Н.И. Галлямов М.О. Гвоздев А.А. Глуховской Е.Г. Голубина Е.В. Громова М.С. Евтушенко Е.Г. Егорова Г.В. Ежов А.В. Жарникова Н.В. Захаров М.А. Золотаревский В.И. Ивакин Ю.Д. Иванова Т.М. КУЛЁВ В.А. Калашник А.В. Кардашева Ю.С. Клоков С.В. Коклин А.Е. Константинова Е.А. Кривенко А.Г. Кульбачинский В.А. Кумсков А.С. Курамшина Г.М. Кустов А.Л. Кустов Л.М. Кытин В.Г. Леванов А.В. Лобанов Н.Н. Локтева Е.С. Лысенко К.А. МИРОНЮК В.Н. Максимов А.Л. Мартынова Н.А. Медведев О.С. Муханов В.А. Ольхов О.А. Панкина Г.В. Покусаева Я.А. Рожкова Н.Н. Сенявин В.М. Синюков К.О. Смирнова А.И. Собина И.О. Стеблянко А.Ю. Тайбарей Н.О. Ткаченко С.Н. Федорова Е.С. Чернышев В.В. Шартава Д.К. Шаталова Т.Б. Шатохин А.Н. Afanas’ev V.P. Akulich A.N. Aldoshin S.M. Antipin M.Y. Antipin M.Y. Arkhipova E.A. Artemeva A. Belogorokhov A.I. Binggong Y. Binghui L. Bisht K.K. Bocharov G.S. Brazhkin V.V. Changjie L. Chao D. Chaurasia S.K. Chen M. Chen Q. Chen Q. Chernyshova M.N. Davshan N.A. Dhawan R. Diantoro M. Doert T. Donets P.A. Dongliang C. Dontsova E.A. Egorov A.R. Eletskii A. Eremenko A.V. Farid A. Fischer A. Getzschmann J. Glukhov L.M. Haichen L. Hong C. Hu N. Huanhuan W. Ibhadon A.O. Ioni Y.V. Jabeen N. Jan S.S. Janina M. Jian-Hua X. Jianyao Y. Jianyi L. Joshi B. Juang J.Y. Kamyshny A. Kanika Kanika Kanika Khan M. Khokhlov E.M. Kim K. Kiskin M.A. Kloo L. Kochugaeva M.P. Kolbanev I.V. Komarova M.Y. Konwar S. Kostanovskiy I.A. Krasnopeeva E.L. Kritchenkov A.S. Kritchenkov I.S. Kumar R. Lepnev L.S. Li Hao Li W.B. Li W.D. Liang H. Lin J.Y. Lin Z. Ling Z. Linyi B. Lunin V.V. MOROZOV I. Magdassi S. Maklakov S.S. Maria P. Markovich V. Martin C. Martynova L.F. Mashigina E.V. Masmali N.A. Matiyani M. Maximov V.V. Morozov I.I. Nath G. Nawishta J. Nazarov A.P. Nikolaichik V.I. Nuraje N. Nuraje N. Papathanasiou K. Peng W. Podgornik &. Pryakhin A.N. Pylinina A.I. Püttner R. Qian Y.Y. Rodin V.Y. Rodin V. Rozenfel’d M.A. Ruck M. Rustamova E.G. Selyaev G.E. Sharma T. Shcherbakova L.G. Shidong F. Shlyakhtina A.V. ShuoSun Simon P. Singh A. Singh D. Siyahjani G.S. Smirnova A.I. Song S.F. Soo Y.H. Tang X. Titelman L. Tomilin F.N. Truhmanova N.I. Tuckart Wang G. Wang J. Wang K. Wang T. Wang W.H. Xia H. Xia Q. Xiao T. Xiaoxu L. Xinhui X. Xinjie T. Xu C. Xuechun H. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yahya M.Z. Yan J. Yan Y. Yang D.S. Yang D.S. Yang D. Yang D. Yang D. Yang H.T. Yanli Z. Yao G. Yao Y. Yong G. Zaporozhets M.A. Zhang F. Zhang L. Zhang X. Zhang Z. Zhao B. Zhdanov A.P. Zheng Z. Zhu X. АЛЬ АЛВАНИ А.Ж. АЛЬ АЛВАНИ А.Ж. Абакумов А.М. Абрамчук С.С. Акбулатов А.Ф. Аксенов И.А. Акулич А.Н. Алексеева А.М. Алешин Д.Ю. Алов Н.В. Альтова Е.П. Амитонов С.В. Андрейчев В.В. Антипенко Э.Е. Антипов Е.В. Арабов Р.И. Архангельский И.В. Астафуров М.О. Астафьев Е.А. Барышникова О.В. Белов Д.А. Бобылёва З.В. Богданов А.Г. Борисова Н.Е. Браже А.Р. Браже Н.А. Будыка М.Ф. Бурова М.В. Васильев А.Н. Вербицкий Н.И. Веселова И.А. Винокуров В.А. Воинова В.В. Володина М.О. Волыхов А.А. Вольфкович Ю.М. Высоких Т.А. Горленко Л.Е. Гроздова И.Д. Дансюрюн Д.Х. Дейко Г.С. Дейнеко Д.В. Дец Е.А. Дж Н. Джеваков П.Б. Добровольский Ю.А. Довбыш С.А. Дорофеев С.Г. Досаев К.А. Дрожжин О.А. Дубинина Т.В. Дунаев С.Ф. Емельяненко А.В. Емельянова Г.И. Еремина О.Е. Жижин К.Ю. Закалюкин Р.М. Захарян Е.М. Зоирова З.О. Ибраев Н.Х. Ильгова Е.А. Ильин П.А. Иоутси В.А. Исаева В.И. КОПЛАК О.В. Кабачков Е.Н. Калмыков К.Б. Калмыков С.Н. Каплин А.В. Каплин И.Ю. Кардашев С.В. Карягина О.К. Касаткин Е.М. Касьянов М.М. Качевский С.А. Кириллова В.А. Киричек А.А. Киселев М.Г. Кнотько А.В. Козлов К.В. Козлова Л.М. Колесников Е.А. Колягин Ю.Г. Комайко А.И. Комарова Н.С. Кочугаева М.П. Красовский В.И. Крот А.Д. Ксенофонтов А.Л. Ксиа Х. Кузнецов О.Ю. Кулешов Н.В. Лазоряк Б.И. Лакиенко Г.П. Лебедев В.А. Лунева О.Г. Максимов Г.В. Максимов С. Мамлеева Н.А. Марков В.Ю. Мелик-Нубаров Н.С. Мешков Г.Б. Мисин В.М. Морозов В.А. Мухамедзянова Д.Ф. Неумолотов Н.К. Ни Ц. Николенко С.К. Новаковская Ю.В. Новодворский О.А. Новотворцев В.М. Овсянников Д.С. Ордомский В.В. Осипов Н.И. Павлова О.С. Панченко С.П. Паршина Е.Ю. Паршина Л.С. Пасешниченко К.А. Перфильева Т.И. Петерс Г.С. Поваренных М.Ю. Поляков А.Ю. Прамод К.С. Раджабзода Ш.С. Решетько С.С. Рогова А.В. Романюк А.В. Рубаник А.В. Саид-Галиев Э.Е. Сайгина Е.А. Сарычева А.С. Седова М.В. Селяев Г.Е. Сериков T.M. Сиголаева Л.В. Сидоров А.А. Синицына О.В. Скокан Е.В. Смирнова А.И. Соболев Н.А. Соколова Д.А. Сосновцева О.В. Стефанович С.Ю. Ся Х. Тафеенко В.А. Тверитинова Житнев Е.А. Тедеева М.А. Теренина М.В. Тимофеев В.В. Ткаченко И.С. Ткаченко О.П. Томилова Л.Г. Трошин П.А. Тупицын Д.И. Тычинский П.И. Уманский С.Я. Филиппова С.Е. Фролова Л.А. Харламова М.В. Хатмуллина К.Г. Храмова О.Д. Цховребов А.Г. Цымбаренко Д.М. Чернышева М.В. Чиненникова Е.П. ШУЛЬГА Н.Ю. Шалыгина О.А. Шаранов П.Ю. Шарф В.З. Шестаков Д.Е. Шишков И.Ф. Шляхтин О.А. Шульга Ю.М. Шульга Ю.М. Щур П.А. Юренков М.В. Якиманский А.В. Якимов Н.П. Ярмоленко О.В. морозов и.и.