Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1990 д.б.н. Взаимосвязь между хромосомным и центриолярным циклами при изменении плоидности клетки

Результаты деятельности

Соавторы: Ерохина М.В., Смирнова Е.А., Ченцов Ю.С., Кисурина-Евгеньева О.П., Савицкая М.А., Вильданова М.С., Курынина А.В., Масютин А.Г., Лепеха Л.Н., Рубина К.А., Стародубов С.М., Быстревская В.Б., Саидова А.А., Феофанов А.В., Кирпичников М.П., Крючкова М.М., Петращук О.М., Поташникова Д.М., Шебанова А.С., Гаранина А.С., Гулак П.В., Захаров И.И., Сутягина О.И., Турищева Е.П., Бураков В.В., Вишнякова П.А., Шайтан К.В., Александрова Е.А., Гмошинский И.В., Сысоева В.Ю., Голубев С.С., Гусев А.В., Домарацкий К.Е., Зак П.П., Сычевская К.А., Тутельян В.А., Хашба Л.А., Шипелин В.А., Tkachev A., Васюкова И.А., Гаппаров М.М., Кононогов С.А., Манандхар Г., Никерясова Е.Н., Рыбалкина Е.Ю., Скрябин К.Г., Тарасова Е.И., Хотимченко С.А., Manandhar G., Pershukevich P.P., Александрова Е.А., Кирьянов Г.И., Кондукторова В.В., Лазарева Е.М., Пронина С.А., Сакина Н.Л., Смешнова Д.С., Ходяков А.Л., Яровая Н.О., Chentsov Y.S., Khodjakov A.L., Lapina V.A., Menshov V.A., Pavich T.A., Tsaplev Y.B., Абрамчук С.С., Багров Д.В., Богданов А.Г., Волкова Л.В., Гмошинский И.В., Григорьева О.А., Игнатова А.А., Клюева Т.С., Манамшьян Т.А., Матвеева Д.К., Павлова Е.Н., Савицкая М.А., Смирнова А.В., Трофимов А.В., Фаис Д., Фокин А.И., (Zolotova) Yarovaya N.O., Abdrjashitov R.I., Berdnikova N.G., Bocharova I.V., Conner E.A., Coulouarn C., Erokhin V.V., Gomez-Quiroz L.E., Griffiths G., Hoenen A., Kaposi-Novak P., Lantow M., Lemcke H., Naumov V.V., Nikandrov S.L., Rubin M.A., Sheina O., Starodubov S.M., Thorgeirsson S.S., Trofimova N.N., Tychinsky V.P., Vyshenskaja T.V., Wobith B., Yablonskaya O.I., Zaytseva O., Барсегян А.Г., Басергян Г.Г., Белякова Г.А., Бобырев А.Е., Брянцева Штиль С.А., Валовая М.А., Васильев Б.Д., Васильева Т.В., Веселова П.А., Виноградова М.М., Власова И.И., Гарибова Л.В., Генрихс Е.Е., Гераськина О.В., Годовиков И.А., Головкин Б.Н., Гребенщикова В.И., Гривенникова В.Г., Губанов И.А., Гуменюк Р.Р., Дебабов В.Г., Донцов А.Е., Дорохина Л.Н., Дубынин В.А., Евгеньева О.П., Егоров Е.Е., Ергешов А.Э., Зефиров Н.С., Зефирова О.Н., Иорданский А.Б., Исаев Н.К., Калинова Г.С., Каменский А.А., Капник Е.М., Карпачевский Л.О., Карпов А.К., Кисурина-Евгеньева О.П., Клинов Д.В., Колобова Л.Ф., Коломиец О.Л., Колотилова Н.Н., Корнеева Р.В., Косимов Р.Б., Криксунов Е.А., Крючкова М.М., Кудеяров Ю.А., Кузнецов С.А., Кузнецова Т.И., Левицкая Н.Г., Лейкина М.И., Лейкина М.Л., Лопина О.Д., Лотова Л.И., Маклакова А.С., Мамичев И., Матвеева Р.А., Медников Б.М., Милованова Н.В., Михеев В.С., Москвин-Тарханов М.И., Мулюкин А.Л., Мурашева М.И., Мурашева М.И., Муронец В.И., Никишин И.И., Николаева П.Ю., Никонюк Н.Ю., Нуриева Е.В., Поляков В.Ю., Полякова И.А., Прудовский И.А., Пугачева Т.Т., Ратманский М.Н., Романог Г.А., Рубин А.Б., Рубцов А.М., Савваитова К.А., Северцов А.С., Симолин А.В., Смольянинова Л.В., Стельмашук Е.В., Тарантул В.З., Тарасова Е.К., Толпышева Т.Ю., Фактор В.М., Феличкина Н.М., Фомичева М.Г., Фонсова Н.А., Хрисанфова Е.Н., Цетлин А.Б., Чесунов А.В., Шеваль Е.В., Шипунов А.Б., Шорина Н.И., Шорникова М.В., Штиль А.А., Шубникова Е.А., Эргешов А.Э.