Дебабов В.Г.

Дебабов В.Г.

Соавторы: Машко С.В., Козлов Ю.И., Кирпичников М.П., Богуш В.Г., Мойсенович М.М., Вейко В.П., Агапов И.И., Лапидус А.Л., Lebedeva M.I., Rebentish B.A., Архипова А.Ю., Шайтан К.В., Вейко В.П. показать полностью..., Ратманова К.И., Трухан М.Э., Ананьянц Т.Г., Газарян К.Г., Давыдова Л.И., Ермакова Н.Г., Кирьянов Г.И., Воейкова Т.А., Кулько А., Миронов А.А., Подковыров С.М., Ребентиш Б.А., Соколова О.С., Шехтер И.И., Kashlev M., Братусь А.С., Васильева Т.В., Мойсенович А.М., Окорокова Н.А., Пустовалова О.Л., Сидорук К.В., Стронгин А.Я., Шебанова А.С., Янковский Н.К., Davydova L.I., Mochulsky A.V., Podkovyrov S.M., Zhuravliova O.A., Антонов С.А., Булушова Н.В., Воейкова Т.А., Генинг Л.В., Горовиц Р.Л., Друцкая М.С., Евдонина Л.В., Жужиков Д.П., Залунин И.А., Изотова Л.С., Калужский В.Е., Клинов Д.В., Козлов Д.Г., Коньков А.С., Кочетова Л.В., Лебедева М.И., Липасова В.Г., Лютикова Л.И., Мешков Ю.И., Мошенцева В.Н., Неретина Т.В., Полевова С.В., Пугачева Т.Т., Розинов М.Н., Рыжавская А.С., Сорокин А.В., Сурин В.Л., Сыркина М.С., Теленков В.М., Хургес Е.М., Bobreneva R.A., Bogush V., Chibiskova N.A., D'iadkov N.A., Demina I.A., Derevshchikova E.B., EREMASHVILI M., Emelyanova L.K., Erraĭs L.L., Ketlinsky S.A., Kotenko S.V., Krestyanova I.N., Martin P., Martin P.A., Mochul'skiĭ A.V., Mochulskaya N.A., Mordkovich N.N., Novikova T.A., Oppert B., Osipov A.S., Pavlova O.V., Sevastianov V.I., Shakulov R.S., Shechter I.I., Siprashvili Z.Z., Smirnov I.A., Smolenskaia T.S., Sverdlov E., Tatarsky V.V., Trukhan M.E., Vinetsky Y.P., Yastrebova M., Агапова О.И., Бабенко В.А., Белякова Г.А., Бибилашвили Р.Ш., Бобырев А.Е., Валовая М.А., Васильев Б.Д., Гарибова Л.В., Головкин Б.Н., Гончаренко А.В., Грачева Т.С., Гривенникова В.Г., Губанов И.А., Демчук Е.Я., Дорохина Л.Н., Дубынин В.А., Дьяков Н.Н., Егоров А.В., Жданова А.С., Залунин И.А., Зварцев Р.В., Зоров Д.Б., Зорова Л.Д., Иванов Ю.Д., Ильин В.К., Кайшева А.Л., Калинова Г.С., Каменский А.А., Карпачевский Л.О., Карпов А.К., Колобова Л.Ф., Колотилова Н.Н., Костров С.В., Котлярова М.С., Криксунов Е.А., Кузнецов В.П., Латанов А.В., Левицкая Н.Г., Логинова Н.А., Лопина О.Д., Лупанова Т.Н., Маклакова А.С., Малюченко Н.В., Матвеева Р.А., Медников Б.М., Михеев В.С., Монастырская Г.С., Мочульский А.В., Мулюкин А.Л., Недоспасов С.А., Никерясова Е.Н., Никонюк Н.Ю., Носенко М.А., Онищенко Г.Е., Певзнер И.Б., Плотников В.В., Плотников Е.Ю., Ратманский М.Н., Романог Г.А., Рубцов А.М., СОЛДАТОВ П.Э., Савваитова К.А., Свердлов Е.Д., Севастьянов В.И., Севастьянова В.И., Северцов А.С., Силачёв Д.Н., Симолин А.В., Скворцова М.А., Стащук Н.А., Стеркин В.Э., Судьина А.К., Тарантул В.З., Толпышева Т.Ю., Тюрин С.А., Фонсова Н.А., Хамидуллина А.И., Хрисанфова Е.Н., Царев С.А., Цетлин А.Б., Чаленко Я.М., Чесунов А.В., Шипунов А.Б., Шорина Н.И., Штиль А.А., Шумянцева В.В., Юрин В.Л., Юрин Д.В., Яковлева И.Е.

48 статей, 1 книга, 7 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 патент

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 78, Scopus: 92

IstinaResearcherID (IRID): 1740855

Деятельность