Образование

Результаты деятельности

Всего: 31 статья, 1 тезисы доклада, 1 книга, 2 доклада на конференциях, 3 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 108, Scopus: 186

Просмотреть публикации »

Соавторы: Харитонов С.Л., Алексеев Б.Я., Федорова М.С., Пудова Е.А., Guvatova Z., Melnikova N.V., Киселева М.В., Нюшко К.М., Snezhkina A., Калинин Д.В., Краснов Г.С., Zaretsky A.R., Кудрявцева А.В., Кудрявцева А.В., Снежкина А.В., Соболев А.С., Якубовская Р.И., Golovyuk A., Абрамов И.С., Алексеенко И.В., Безбородова О.А., Волченко Н.Н., Дмитриев А.А., Краснов Г.С., Немцова Е.Р., Свердлов Е.Д., Сидоров Д.В., Тоневицкий А.Г., Шегай П.В., Dmitriev A.A. Klimina K.M. Kobelyatskaya A.A. Krasilnikova O.A. Krasnov G.S. Kudryavtseva A.V. Mityakina I.A. Samatov T.R. Schumacher U. Slavnona E. Snezhkina A.V. Барановский Д.С. Галатенко В.В. Ефименко А.Ю. Клабуков И.Д. Коробан Н.В. Кудрявцева А.В. Монастырская Г.С. Морозова Н.Б. Пикин О.В. Плютинская А.Д. Покровский А.В. Розенкранц А.А. Садритдинова А.Ф. Черниченко А.М. Шегай П.В. Шкурников М.Ю. Balanovsky O.P. Belyaev V.E. Borisova A.L. Boyko A.N. Bulanov N. Chernichenko M. Demchenko A. Drapkina O.M. Gaas M.Y. Glotov A.S. Granstrem O.K. Grishina A.N. Grivtsova L.Y. Ivanov S.i. Klochkov D. Kotova E.O. Kotovskaya Y. Krasnov G.S. Kuznetsova E.B. Lazarev P. Lebedev A. Lvov A.N. M O.A. Maev I.V. Maltseva D.V. Matorin O.V. Monastyrskaya G.S. Petrov V. Plokhova E.V. Pokrovskaya M.S. Potekaev N. Raszhivina A.A. Safarova A. Savvateeva L.V. Semenenko T.A. Shcherbo D. Shkurnikov M.U. Sukhorukov V.S. Tischenko V.K. Troitskiy A.A. Ulyanenko L.N. Ulyanenko S.E. Urlova A.N. V O.I. VARSHAVSKY V. Vasiliev O.S. Venediktova J. Vorob’ev N.V. Zhevelyuk E.A. Zhikrivetskaya S.O. Авакян Г.Н. Аверков О.В. Александров О.А. Анаев Э.Х. Аришева О.С. Армаганов А.Г. БАЛЯСИН М.В. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Бажин А.В. Балдин А.В. Бардадин И.А. Бекетов Е.В. Беляков М.М. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Бузин А.И. Бычков А.Ю. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Венедиктова Ю.Б. Виллевальде С.В. Винаров А.З. Виноградова Т.М. Власова О.П. Ворожцов Г.Н. Воронцова М.С. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Галатенко А.В. Гитис В.Г. Головастова М.О. Голубцов А. Гомзяк В.И. Гонеев С.В. Горяйнова О.С. Григорьева О.А. Громова О.А. Гусев Е.И. Денисенко Г.М. Дичива Д.Т. Дудкин С.В. Дундуа Д.П. Дюжева Т.Г. Ефремов Е.А. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Зайратьянц О.В. Замятнин А.А. Зеленова Е.Е. Зерний Е.Ю. Зинченко Д.В. Зыкова А.С. Иванов С.А. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Калинина Н.И. Калпинский А.С. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Караулова Ю.Л. Кардымон О.Л. Кармакова Т.А. Кармакова Т.А. Карпов В.К. Катунина Е.А. Киякбаев Г.К. Клементьева А.Г. Клементьева О.Е. Князев Е.Н. Кобалава Ж.Д. Королев Д.О. Корякин С.Н. Крашенинников А.А. Крашенинников М.Е. Крашенинников С.В. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Леонов С.Л. Лукъянец Е.А. Любченко Л.Н. Люндуп А.В. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Макаревич П.И. Макарова Е.А. Мамагулашвили В.Г. Манита Л.А. Маршутина Н.В. Мацкеплишвили С.Т. Мельникова Н.А. Мешков А.Н. Миченко А.В. Мишина И.А. Моисеев А.С. Моисеев В.С. Моисеев С.В. Москалев А.А. НИКИФОРОВ А.С. Нерозин Н.А. Нечаев И.Н. Нечипай А.М. Низов А.Н. Николаева И.Ю. Новиков П.И. Осипов А.Н. Охоботов Д.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павликова Е.П. Павлова З.Ш. Панов В.И. Парфёнова Е.В. Петриев В.М. Петриев В.М. Петрухин А.С. Пирогов С.А. Плисюк А.Г. Поляков А.П. Потекаев Н.Н. Пустовалова М.В. РЯБОВ А.Ю. Рамеев В.В. Ратушный М. Решетов И.В. Рубекина А.А. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Сачко А.М. Сергеева Н.С. Середенина Е.М. Синопальников А.И. Скачкова Т.Г. Сластникова Т.А. Сморызанова О.А. Соловьева А.Е. Степченков Д.Ю. Степченкова Е.И. Стражеско И.Д. Сулина Я.Ю. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Тарнопольская М.Е. Тенчурин Т.Х. Тиллиб С.В. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тюрин И.Е. ФЕСЕНКО О.В. Филиппов П.П. Филоненко Е.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. Хороненко В.Э. Царева Н.А. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Черняк А.В. Чиссов В.И. Шаварова Е.К. Шепелев А.Д. Шестакова М.В. Шкода А.С. Юрков Е.Ф. Якимов Б.П. Якимова А.И. Якубовская Р.И. чвалун с.н.