Kaprin A.D.

Kaprin A.D.

Соавторы: Харитонов С.Л., Алексеев Б.Я., Федорова М.С., Пудова Е.А., Guvatova Z., Melnikova N.V., Киселева М.В., Нюшко К.М., Kalinin D.V., Snezhkina A., Краснов Г.С., Zaretsky A.R., Кудрявцева А.В. показать полностью..., Кудрявцева А.В., Снежкина А.В., Соболев А.С., Якубовская Р.И., Golovyuk A., Абрамов И.С., Алексеенко И.В., Безбородова О.А., Волченко Н.Н., Дмитриев А.А., Краснов Г.С., Немцова Е.Р., Свердлов Е.Д., Сидоров Д.В., Тоневицкий А.Г., Dmitriev A.A., Klimina K.M., Kobelyatskaya A.A., Krasnov G.S., Kudryavtseva A.V., Mityakina I.A., Samatov T.R., Schumacher U., Slavnona E., Snezhkina A.V., Галатенко В.В., Ефименко А.Ю., Коробан Н.В., Кудрявцева А.В., Монастырская Г.С., Морозова Н.Б., Плютинская А.Д., Покровский А.В., Розенкранц А.А., Садритдинова А.Ф., Черниченко А.М., Шкурников М.Ю., Balanovsky O.P., Belyaev V.E., Borisova A.L., Boyko A.N., Bulanov N., Chernichenko M., Drapkina O.M., Glotov A.S., Granstrem O.K., Grishina A.N., Grivtsova L.Y., Ivanov S.i., Klochkov D., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Krasilnikova O.A., Krasnov G.S., Kuznetsova E.B., Lazarev P., Lebedev A., Lvov A.N., M O.A., Maev I.V., Maltseva D.V., Monastyrskaya G.S., Plokhova E.V., Pokrovskaya M.S., Potekaev N., Safarova A., Savvateeva L.V., Semenenko T.A., Shcherbo D., Shkurnikov M.U., Sukhorukov V.S., Tischenko V.K., Troitskiy A.A., Ulyanenko L.N., Ulyanenko S.E., V O.I., VARSHAVSKY V., Vasiliev O.S., Venediktova J., Zhevelyuk E.A., Zhikrivetskaya S.O., Авакян Г.Н., Аверков О.В., Анаев Э.Х., Аришева О.С., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бажин А.В., Балдин А.В., Барановский Д.С., Бекетов Е.В., Беляков М.М., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Венедиктова Ю.Б., Виллевальде С.В., Винаров А.З., Виноградова Т.М., Ворожцов Г.Н., Воронцова М.С., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Галатенко А.В., Гитис В.Г., Головастова М.О., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дудкин С.В., Дундуа Д.П., Ефремов Е.А., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Замятнин А.А., Зерний Е.Ю., Зинченко Д.В., Зыкова А.С., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Калпинский А.С., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Караулова Ю.Л., Кардымон О.Л., Кармакова Т.А., Кармакова Т.А., Карпов В.К., Катунина Е.А., Киякбаев Г.К., Клабуков И.Д., Князев Е.Н., Кобалава Ж.Д., Королев Д.О., Корякин С.Н., Крашенинников А.А., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Леонов С.Л., Лукъянец Е.А., Лукьянова Е.Н., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Манита Л.А., Маршутина Н.В., Мацкеплишвили С.Т., Мельникова Н.А., Мешков А.Н., Миченко А.В., Мишина И.А., Моисеев А.С., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Москалев А.А., НИКИФОРОВ А.С., Нечаев И.Н., Низов А.Н., Новиков П.И., Осипов А.Н., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павликова Е.П., Павлова З.Ш., Парфёнова Е.В., Петриев В.М., Петрухин А.С., Пикин О.В., Пирогов С.А., Плисюк А.Г., Поляков А.П., Потекаев Н.Н., Пустовалова М.В., Рамеев В.В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Сергеева Н.С., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Скачкова Т.Г., Сластникова Т.А., Сморызанова О.А., Соловьева А.Е., Сорокина А.Г., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., ФЕСЕНКО О.В., Филиппов П.П., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шегай П.В., Шегай П.В., Шестакова М.В., Юрков Е.Ф., Якубовская Р.И.

24 статьи, 1 книга, 2 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 104, Scopus: 114

IstinaResearcherID (IRID): 7869340

Деятельность