Rozinov MN

Rozinov MN

Соавторы: Ainutdinov V.M., Bannasch R., Bogorodsky D., Brudanin V.B., Danilchenko I.A., D’Yachok A.N., Fialkovskii S.V., Gafarov A.R., Gress T., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Koshechkin A.P. показать полностью..., Kulepov V.F., Lyashuk V., Mirgazov R.R., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rjabov E.V., Shaibonov B.A., Sheifler A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Tarashanky B., ЗУРБАНОВ В.Л., Осипова Э.А., Скурихин А.В., Смагина Т.И., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Budnev N.M., Debabov V., Domogatsky G.V., Doroshenko A.A., Koshel F.K., Kuleshov D.A., Milenin M.B., Аврорин А.Д., Коробченко А.В., Кочин А.В., Машко С.В., Яковлев С.А., Honz Z., Honz Z., Kozlov Y., Rebentish B.A., Suvorova O.V., Zagorodnikov A.V., Zhukov V.A., Миронов А.А., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Djilkibaev Z.A., Domogatskii G.V., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko O.N., Golubkov K., Kaluzhskii V., Korobchenko A., Koshel' F.K., Kozlov Y.I., Kuleshov D., Livshits V., Yankovskii N.K., Братусь А.С., Буднев Н.М., Кожин В.А., Кочетова Л.В., Мошенцева В.Н., Ребентиш Б.А., Суворова О.С., Хургес Е.М., Янковский Н.К.

7 статей, 5 докладов на конференциях, 1 патент

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 13, Scopus: 17

IstinaResearcherID (IRID): 1987569

Деятельность