Koshechkin A.P.

Koshechkin A.P.

Соавторы: Kulepov V.F., Осипова Э.А., Pliskovskii E.N., Danilchenko I.A., Fialkovskii S.V., Konischev K., Milenin M.B., Panfilov A.I., Gress T., Pan’kov G.L., Shaibonov B.A., Mirgazov R.R., D’Yachok A.N. показать полностью..., Ainutdinov V.M., Gaponenko O.N., Belolaptikov I.A., Domogatskii G.V., Rozanov M.I., Doroshenko A.A., Dzhilkibaev Z.A., Klabukov A., Кузьмичев Л.А., Golubkov K., Tarashansky B., Полещук В.А., Попова Е.Г., Spiering C., Wischnewski R., Гресь О.А., Просин В.В., Budnev N.M., Sheifler A., Rubzov V.Y., Balkanov V., Широков А.В., Bogorodsky D., Zhukov V.A., Яшин И.В., Mikheyev S., Rjabov E.V., Grishin O., Lyashuk V., Avrorin A.V., Kochanov A., Zagorodnikov A.V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Gafarov A.R., Климов Е.А., Скурихин А.В., Kebkal O.G., Lubsandorzhiev B.K., Kuleshov D., Shelepov M.D., Tabolenko V., Klimushin S., Mikolajski T., Смагина Т.И., Суворова О.С., Avrorin A.V., Bezrukov L., Koshel F.K., Middell E., Tarashanky B., Belolaptikov I.A., Chensky A., Honz Z., Аврорин А.Д., Коробченко А.В., Кочин А.В., Парфенов К.В., Domogatsky G.V., Kuleshov D.A., Kuznetzov V.E., Pavlov A.I., Korobchenko A., Semenei Y.A., ЗУРБАНОВ В.Л., Borschov D., Budnev N.M., Davidov Y., Буднев Н.М., Klimov A.I., Streicher O., Suvorova O.V., Zurbanov V.L., Кожин В.А., Яковлев С.А., Burmistrov K.V., Djilkibaev Z.A., Moiseiko N.I., Pan’kov A.L., Perevalov A., Vasiljev R.V., Yagunov A., Zhukov V.A., Honz Z., Thon T., Яковлев С.Г., Aynutdinov V.M., Kiss D.D., Koshel' F.K., Petuhov D.P., Rozinov M., Tarashanski B.A., Vyatchin E., Васильев Р.Б., Fajs L., Garus A.A., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Rushai V.D., Simkovic F., Sokalski I.A., Stekl I., Yu R.V., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Дьячок А.Н., Ермаков Г.Г., Миргазов Р.Р., Панфилов А.И., Яковлев С.А., Antipin K.V., Borisovets B.A., DOBRYNIN V., Donskych L.A., Dvornicky R., Dzhilkibaev J.M., Golikov A.V., Heller S.R., Kabikov V.B., LOVTSOV S., Lovzov S.V., Mikheev S.P., Netikov V.A., Pokolev P.A., Portyanskaya I., Rastegin A., Rubtsov V.F., Sinegovsky S.I., Sorokovikov M.N., Tarashchanskii B.A., Безруков Л.Б., Карамов Э.В., Козликин М.Б., Перевалов А.А., Похил Г.П., Сафронов Г.Б., Baier S., Djilkibaev J.A., Dobrinin V., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gluchovskoj B.M., Gushtan M.N., Heukenkamp H., Il’yasov R., Karle A., Khripunova M.P., Kostunin D., Kozhin V.S., Krabi J., Lanin O.Y., Laudenskaite J.J., Lisovski G.V., Ljaudenskaite J.J., Lopin A.L., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Migneco E., Nemchenko M.N., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pakhorukov A.L., Petruccetti M., Pocheikin K.A., Putilov P.A., Rastislav V., Rubtsov P., Rzhestshitski A.V., Shaibonov V., Sorokovikov M.N., Sumanov A.A., Sushenok E.O., T Gress (Irkutsk State I.U., Tanko L., Toht G., Toth G., Tothi G., Vishnevskii R., Vorobiev A.A., Wiebusch C., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o., Вахиб М.А., Гапоненко А.Ю., Горшков Н.А., Дорошенко А.В., Ивано Ю.В., Круглов Д.Ю., Крюков Г.В., Лубсандоржиев Б.К., Мишенин М.В., Павлов А.А., Розанов М.Н., Соловьев А.О., Суворова О.А., Храмов Е.В., Чернов Д.В.

62 статьи, 14 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 915, Scopus: 1037

IstinaResearcherID (IRID): 1307863

Деятельность