Fialkovskii S.V.

Fialkovskii S.V.

Соавторы: Осипова Э.А., Kulepov V.F., Pliskovskii E.N., Konischev K., Koshechkin A.P., Миргазов Р.Р., Danilchenko I.A., Milenin M.B., Gress T., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Shaibonov B.A., Domogatskii G.V. показать полностью..., Ainutdinov V.M., D’Yachok A.N., Belolaptikov I.A., Dzhilkibaev Z.A., Gaponenko O.N., Doroshenko A.A., Golubkov K., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Tarashansky B., Попова Е.Г., Klabukov A., Полещук В.А., Гресь О.А., Spiering C., Просин В.В., Budnev N.M., Sheifler A., Wischnewski R., Rubzov V.Y., Широков А.В., Bogorodsky D., Яшин И.В., Balkanov V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Rjabov E.V., Zhukov V.A., Grishin O., Скурихин А.В., Avrorin A.V., Lyashuk V., Mikheyev S., Gafarov A.R., Zagorodnikov A.V., Kochanov A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Kebkal O.G., Климов Е.А., Koshel F.K., Kuleshov D., Lubsandorzhiev B.K., Аврорин А.Д., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Коробченко А.В., Смагина Т.И., Mikolajski T., Суворова О.С., Middell E., Bezrukov L., Chensky A., Domogatsky G.V., Буднев Н.М., Honz Z., Kuleshov D.A., Tarashanky B., ЗУРБАНОВ В.Л., Кочин А.В., Парфенов К.В., Budnev N.M., Klimushin S., Korobchenko A., Kuznetzov V.E., Pavlov A.I., Borschov D., Davidov Y., Semenei Y.A., Кожин В.А., Fajs L., Klimov A.I., Simkovic F., Stekl I., Яковлев С.А., Aynutdinov V.M., Djilkibaev Z.A., Suvorova O.V., Tarashanski B.A., Vasiljev R.V., Zurbanov V.L., Сафронов Г.Б., Burmistrov K.V., Honz Z., Pan’kov A.L., Perevalov A., Streicher O., Yagunov A., Zhukov V.A., Козликин М.Б., Koshel' F.K., Moiseiko N.I., Rushai V.D., Tarashchanskii B.A., Thon T., Мишенин М.В., Яковлев С.Г., Baier S., Hons Z., Kiss D.D., Petuhov D.P., Rastislav V., Rozinov M., Sokalski I.A., Дьячок А.Н., Розанов М.Н., Dvornicky R., Eugene R.Z., Garus A.A., Igor R., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Netikov V.A., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Дорошенко А.А., Ермаков Г.Г., Загородников А.В., Кошечкин А.В., Круглов Д.Ю., Кулешов Д.С., Панфилов А.И., Панфилов А.Н., Турбанов В.А., Хан Д.Е., Яковлев С.А., Antipin K.V., DOBRYNIN V., Diachok A.N., Elzhov T.V., LOVTSOV S., Lovzov S.V., Mikheev S.P., Nazari V., Portyanskaya I., Rastegin A., Rubtsov P., Sinegovsky S.I., Sorokovikov M.N., Sushenok E.O., Yu R.V., Безруков Л.Б., Васильев Р.Б., Григорий Г., Карамов Э.В., Крюков М.М., Наумов Д.В., Паньков Л.В., Перевалов А.А., Bardáčová Z., Bardáčová Z., Borisovets B.A., Djilkibaev J.A., Dobrinin V., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev J.M., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Zh A.M., EGOROV, Eckerová E., Eckerová E., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Il’yasov R., Kabikov V.B., Karle A., Katulin M.S., Kopański K.A., Kopański K.A., Kostunin D., Kozhin V.S., Krabi J., Lanin O.Y., Laudenskaite J.J., Laudinskaite J.J., LjashukVI, Ljaudenskaite J.J., Lolenko A.I., Lopin A.L., Lovtzov S.V., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Migneco E., Nemchenko M.N., Nikiforov S., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pakhorukov A.L., Pan\textquotesinglekov L.V., Petruccetti M., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Polityko S.I., Rubtsov V.F., Rzhestshitski A.V., Rzhetsichkii A.V., Sorokovikov M.N., Sumanov A.A., Surovovaa O.V., Sushenok E.O., Tanko L., Toht G., Toth G., Tothi G., Vishnevskii R., Vyatchin E., Wiebusch C., Y e.I., Yablokov Y.V., Yashin Y.S., Zaborov𝑎 D.N., Вахиб М.А., Вольпин М.Е., Гапоненко А.Ю., Горшков Н.А., Дорошенко А.В., Ивано Ю.В., Крюков Г.В., Павлов А.А., Похил Г.П., РУБЦОВ В.Ю., Соловьев А.О., Суворова О.А., Храмов Е.В., Чернов Д.В., Яборов Д., дорошенко

68 статей, 8 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 934, Scopus: 1100

IstinaResearcherID (IRID): 577429

Деятельность