Fialkovskii S.V.

Fialkovskii S.V.

Соавторы: Осипова Э.А., Kulepov V.F., Pliskovskii E.N., Konischev K., Koshechkin A.P., Danilchenko I.A., Milenin M.B., Gress T., Panfilov A.I., Pan’kov G.L., Shaibonov B.A., Mirgazov R.R., Domogatskii G.V. показать полностью..., Ainutdinov V.M., D’Yachok A.N., Belolaptikov I.A., Dzhilkibaev Z.A., Gaponenko O.N., Doroshenko A.A., Golubkov K., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Tarashansky B., Попова Е.Г., Klabukov A., Полещук В.А., Гресь О.А., Spiering C., Просин В.В., Budnev N.M., Sheifler A., Wischnewski R., Широков А.В., Bogorodsky D., Rubzov V.Y., Яшин И.В., Balkanov V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Rjabov E.V., Zhukov V.A., Grishin O., Lyashuk V., Скурихин А.В., Avrorin A.V., Mikheyev S., Gafarov A.R., Kochanov A., Shelepov M.D., Tabolenko V., Zagorodnikov A.V., Kebkal O.G., Климов Е.А., Koshel F.K., Kuleshov D., Lubsandorzhiev B.K., Аврорин А.Д., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Коробченко А.В., Смагина Т.И., Mikolajski T., Суворова О.С., Middell E., Bezrukov L., Chensky A., Domogatsky G.V., Буднев Н.М., Кочин А.В., Honz Z., Kuleshov D.A., Tarashanky B., Парфенов К.В., Budnev N.M., Klimushin S., Korobchenko A., Kuznetzov V.E., Pavlov A.I., ЗУРБАНОВ В.Л., Borschov D., Davidov Y., Semenei Y.A., Кожин В.А., Fajs L., Klimov A.I., Simkovic F., Stekl I., Яковлев С.А., Aynutdinov V.M., Djilkibaev Z.A., Suvorova O.V., Tarashanski B.A., Vasiljev R.V., Zurbanov V.L., Сафронов Г.Б., Burmistrov K.V., Honz Z., Pan’kov A.L., Perevalov A., Streicher O., Yagunov A., Zhukov V.A., Козликин М.Б., Миргазов Р.Р., Koshel' F.K., Moiseiko N.I., Rushai V.D., Tarashchanskii B.A., Thon T., Мишенин М.В., Яковлев С.Г., Baier S., Hons Z., Kiss D.D., Petuhov D.P., Rastislav V., Rozinov M., Sokalski I.A., Дьячок А.Н., Розанов М.Н., Dvornicky R., Eugene R.Z., Garus A.A., Igor R., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Netikov V.A., Yu R.V., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Дорошенко А.А., Ермаков Г.Г., Загородников А.В., Кошечкин А.В., Круглов Д.Ю., Кулешов Д.С., Панфилов А.И., Панфилов А.Н., Турбанов В.А., Хан Д.Е., Яковлев С.А., Antipin K.V., DOBRYNIN V., Diachok A.N., Elzhov T.V., LOVTSOV S., Lovzov S.V., Mikheev S.P., Nazari V., Portyanskaya I., Rastegin A., Rubtsov P., Sinegovsky S.I., Sorokovikov M.N., Sushenok E.O., Безруков Л.Б., Васильев Р.Б., Григорий Г., Карамов Э.В., Крюков М.М., Наумов Д.В., Паньков Л.В., Перевалов А.А., Bardáčová Z., Bardáčová Z., Borisovets B.A., Djilkibaev J.A., Dobrinin V., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev J.M., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Eckerová E., Eckerová E., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Il’yasov R., Kabikov V.B., Karle A., Katulin M.S., Kopański K.A., Kopański K.A., Kostunin D., Kozhin V.S., Krabi J., Lanin O.Y., Laudenskaite J.J., Laudinskaite J.J., LjashukVI, Ljaudenskaite J.J., Lolenko A.I., Lopin A.L., Lovtzov S.V., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Migneco E., Nemchenko M.N., Nikiforov S., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pakhorukov A.L., Pan\textquotesinglekov L.V., Petruccetti M., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Polityko S.I., Rubtsov V.F., Rzhestshitski A.V., Rzhetsichkii A.V., Sorokovikov M.N., Sumanov A.A., Surovovaa O.V., Sushenok E.O., Tanko L., Toht G., Toth G., Tothi G., Vishnevskii R., Vyatchin E., Wiebusch C., Y e.I., Yablokov Y.V., Yashin Y.S., Zaborov𝑎 D.N., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., Вахиб М.А., Вольпин М.Е., Гапоненко А.Ю., Горшков Н.А., Дорошенко А.В., Ивано Ю.В., Крюков Г.В., Павлов А.А., Похил Г.П., РУБЦОВ В.Ю., Соловьев А.О., Суворова О.А., Храмов Е.В., Чернов Д.В., Яблоков В.М., Яборов Д., дорошенко

68 статей, 8 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 904, Scopus: 1026

IstinaResearcherID (IRID): 577429

Деятельность