В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
 

РЕВИШВИЛИ А.Ш.

Соавторы: Мареев В.Ю., Арутюнов Г.П., Агеев Ф.Т., Ардашев А.В., Коротеев А.В., Бокерия Л.А., Васюк Ю.А., Голицын С.П., Кузовлев А.Н., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев В.С., Belenkov Y.N., Boytsov S.A. показать полностью..., Iavelov I., Pokushalov E.A., Protzenko G.A., Бузиашвили Ю.И., Галявич А.С., Гиляров М.Ю., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Егоров Д.С., Капцов В.В., Козиолова Н.А., Комолятова В.Н., Коц Я.И., Лебединский К.М., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Мартынов А.И., Мороз В.В., Никифоров В.Н., СОЛОХИН Ю.А., Синицын В.Е., Стефаненко С.М., Ярошецкий А.И., Al-Khalidi H.R., Anatoliy M., Arutyunov A.G., Bahnson T.D., Belotserkovskii B., Bokeria L.A., Bunch T.J., Cappato R., DUPLYAKOV D.V., Danilenko, Flaker G.C., Galstian G.M., Gaponova T., Gerhard H., Han T.P., Kochanova N.A., Kowey P.R., Lebedev D., Levit А.Л., Lioznov D., Lomidze N., M, M, MAKOLKIN V., Mikhaylov E.N., Monahan K.H., Naccarelli G.V., Noseworthy P.A., PASSMAN R., Packer D.L., Pushkar D.Y., RAVIELI A., Robb R.A., Rzayev F.H., Santini M., Savchenko V.G., Shlyakhto E.V., Suchkov S., Tkacheva O., VOVCHENKO G.D., ZAKLYAZMINSKAYA E.V., Zateyshchikov D.A., Zyuzya, АЯЗЯН Э.А., Абэ Х., Аверьянов А.В., Адамян Л.В., Алексеева Е.И., Амчеславский В.Г., Антонова Е.Н., Антонченко И.В., Асымбекова Э.У., Бабокин В.Е., Багненко С.Ф., Барах П., Баталов Р.Е., Бацигов Х.А., Баялиева А.Ж., Беленков Ю.Н., Белкин А.А., Белобородов В.Б., Беломестнов С.Р., Беляевский А., Березуцкая А.Г., Бодрова Р.А., Бокерия О.Л., Болдуева С.А., Брико Н.И., Бугаев И.А., Буклова Т.В., Бурдули Т.В., Буров А.В., Быкова А.Е., Васильева И.А., Величковский Б.Т., Веселова Е.И., Вишнева Е.А., Волков Д.Е., Волкова Е.В., Волчанский Д.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Галагудза М.М., Гендлин Г.Е., Гиляревский С.Р., Гнедовская Е.В., Годков М.А., Голухова Е.З., Гольдфарб Ю.С., Готье С.В., Григорьев А.И., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Губайдуллин Р.Р., Гурьянов А.В., ДАЛГАТОВ К.Д., ДУНЦ П.В., Давтян К.В., Даниелян М.О., Дворжик Д.A., Дегтярев Д.Н., Дементьев Ю.Н., Дзахоев М.Э., Диденко М.В., Диммок Д., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Думпис Я.Ю., Егоров Д., Еременко А.А., Есаков Ю.С., Жданов А.М., Желяков Е.Г., Жукова О.В., Забозлаев Ф.Г., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Залуцкий А.А., Земскова С.Г., Иваницкий Л.В., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Игнатенко О.В., Ильницкий А.Н., КРАВЧУК Б.Б., Калинкин А.Л., Каминский Г.Д., Канорский С.Г., Кароли Н.А., Кириленко Н.А., Климов В.А., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Колтунов И.Е., Кочович Д.З., Кравцова Л.В., Крылов В.С., Кузнецов В.А., Кузнецов В.М., Кулабухов В.В., ЛУФТ В.М., Лазебник Л.Б., Левина С.Д., Лейдерман И.Н., Лобзин Ю.В., Лужников Е.А., Лунин В.В., Лысенко М.А., Люстиг Р., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., МРОЧЕК А.Г., Малышев В.Д., Малявская С.И., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Мамчур С.Е., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Медведев О.С., Мельникова Е.Е., Миронов П.А., Митьков В.В., Мишина И.А., Моисеев С.В., Молчанов И.В., Мухин Н.А., НЕДАШКОВСКИЙ Э.В., НЕДБАЙКИН А.М., Неймарк М.И., Неминущий Н.М., Нечепуренко А.А., Никитин И.Г., Николаева А.В., Новиков В.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овечкин А.М., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Омельяновский В.В., Орлова Я.А., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Панова А., Панченко Е.П., Парфёнов А.Л., Петриков С.С., Петряйкина Е.Е., Печетов А.А., Пименов Н.В., Пирадов М.А., Плоскирев А.Е., Попов С.В., Потекаев Н.Н., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., Ребров А.П., Ройтберг Г.Е., Рошаль Л.М., Рудов В.А., Русских А.С., СИТНИКОВА М.Ю., СКИБИЦКИЙ В.В., СТАФЕРОВ А.В., Сайганов С.А., Самойлова А.А., Свиридов С.В., Свистунов А.А., Синько С.В., Смит Д., Снежицкий В.А., Соколов Е.И., Сорокина Е.И., Сторожаков Г.И., Суранова Т.Г., Суходолова Г.Н., Сухоруких О.Т., Сухоруков В.С., ТАПРИНДАШВИЛИ Т.В., ТАТАРСКИЙ Р.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., ТРАГИРА И.Н., Тышова О., Тюкавин А.И., Тюрин И.Е., Тюрина А.Н., Усков А.Н., ФАТКУЛЛИН И.Ф., Федоров Г., Фомин В.В., Франк Г.А., Харлап М.С., Хорошилов С.Е., Хрипун А.В., Царегородцев А.Д., Царенко С.В., Ценципер Л.М., Цинзерлинг В.А., Чапурных А.В., Чуланов В.П., ШУБИК Ю.В., Шапира Н., Шелыгин Ю.А., Шестопалов А.Е., Шипулин Г.А., Шифман Е.М., Шлевков Н.Б., Шульгина М.В., Шураев И.Н., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., ЯШИН КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ: Е В ШЛЯХТО С.М., Яковлева М.В., Якунин С.А., Ярустовский М.Б., киров м.а.

13 статей, 7 книг, 1 доклад на конференции, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 481, Scopus: 565

IstinaResearcherID (IRID): 20523826

Деятельность