В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Адамян Лейла Владимировна

Адамян Лейла Владимировна

Соавторы: Багненко С.Ф., Шульгина М.В., Баранов А.А., Дорошенко Д.А., Авдеев С.Н., Ashrafyan L.A., Алексеева Е.И., Елагин В.В., Арсланян К.Н., Герштейн Е.С., VOVCHENKO G.D., Белкин А.А., Белобородов В.Б. показать полностью..., Бодрова Р.А., Брагина Е.Е., Брико Н.И., Буклова Т.В., Веселова Е.И., Вечорко В.И., Вишнева Е.А., Жорданиа К.И., Казубская Т.П., Кашко А.А., Курцер М.А., Кушлинский Н.Е., Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Шифман Е.М., Kushlinsky D.N., Laktionov K.P., Sadekov A., АВДЕЕВ С.Н., АПОЛИХИНА И.А., Азиев О.В., Аксель Е.М., Алексеева Е.И., Андреенко Г.В., Ануфриева К.С., Артамонова Е.В., Артымук Н.В., Арустамян Р.Р., Асатурова А.В., Бойко Е.А., Брага Э.А., Васильева Е.Ю., Дьяконов С.А., Ермилова В.Д., Ильичёв А.В., Кадагидзе З.Г., Каминский Г.Д., Карселадзе А.И., Кондакова И.В., Конышева О.В., Короленкова Л.И., Лапочкина О.Б., Логинов В.И., Лукина Н.В., Лютова Л.В., Мынбаев О.А., Озернюк Н.Д., Панина О.Б., Савельева Г.М., Сичинава Л.Г., Степанян А.А., Сухих Г.Т., Щипицына В.С., Abubakirov A.N., Allakhverdieva E.Z., Arapidi G.P., Bayramova G., Buzdin A., Danilenko, Filippova E., Gaponova T., Golonzko V.A., Iavelov I., Kholodenko R.V., Kochanova N.A., Kovalchuk O., Krasnyi A.M., Kulabukhova E.A., Levkina N.V., Lioznov D., M, M, Malkov V., Nosov V.B., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., Rubina A.Y., Saribekian A.S., Savchenko V.G., Sorokin M.V., Tereshkina I.V., Tkacheva O., Utkin D.P., Vechorko V.I., Vechorko V.I., Zyuzya, АРТЫМУК Н.В., Айламазян Э.К., Акуленко Л.Д., Алексеева Е.И., Алексеева Е.И., Алексеева М.Н., Андреев В.О., Андреева Е.Н., Арустамян Р.Р., Арустамян С.Р., БЕЛОКРИНИЦКАЯ Т.Е., Баисова Б.И., Баранов А.А., Баранов И.И., Баранова Н.Н., Баранова Н.Н., Батырова З.К., Белевский А.С., Белоколодова Т.И., Белоусов В.В., Белоцерковцова Л.Д., Бельков А.П., Беляевский А., Бессараб Т.П., Брага Э.А., Бугеренко А.Е., Бурденный А.М., Вавилова Т.В., Вавилова Т.В., Ванин А.Ф., Василов Р.Г., Васильева И.А., Васильева И.А., Васильева И.А., Влацкая Ю.Ф., Волкова Е.В., Володин Н.Н., Волчкова Е.В., Волчкова Е.В., Высоких М.Ю., ГАЙДАРОВА А.Х., Гаранжа А.Б., Говорун В.М., Годков М.А., Голонзко В.А., Готье С.В., Гуляева Л.Ф., ДРАПКИНА О.М., Дегтярев Д.Н., Долгушина Н.В., Дробышевская Е.В., Жукова Е.В., Жукова О.В., Загребнева А.И., Зайратьянц О.В., Иванов Ю.П., Иванова Г.Н., Иванова Д.О., Кайшева А.Л., Калинкина Е.А., Карабасова М.А., Карабасова М.А., Киселев Ю.Н., Климов В.А., Коломиец Л.В., Коломиец Л.Н., Короткова Е.А., Красный А.М., Крылов В.С., Кудлай А.А., Кузьмин В.Н., Кузьмин Д.К., Кучин А.В., Кушлинский Д.Н., Лагарькова М.А., Лебединский К.М., Лобзин Ю.В., Лунин В.В., Лысенко М.А., Ляшко А.А., Ляшко Е.С., М Ю., МАЛЛИНИКОВА Е.Ю., Мазус А.И., Малихова О.А., Мальдов Д.Г., Мамонтова Н.А., Мамонтова Н.А., Мельникова Е.Е., Митьков В.В., Мишина И.А., Молчанов И.В., Муштенко С.В., Набиуллина Д.Р., Недолужко А.В., Никитин И.Г., Никифоров В.Н., Николаева А.В., Огнерубов Н.А., Ольшанский А.Я., Омельяновский В.В., Орлова-Морозова Е.A., Осипов А.Н., Панова А., Панченко Е.П., Пашко А.А., Паяниди Ю.Г., Пименов Н.В., Плоскирев А.Е., Поддубская Е.В., Потекаев Н.Н., Прасолов В.С., Пронин А.Ю., Пронина И.В., Пустовалова М.В., Пшеничная Н.Ю., Пырегов А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Рошаль Л.М., Русских А.С., Самойлова А.А., Сельчук В.Ю., Серебряков Е.М., Сереженков В.А., Серков И.Л., Синицын В.Е., Смирнов Е.В., Смольнова Т.Ю., Стефаненко С.М., Стилиди И.С., Суранова Т.Г., Сухих В.Т., Сухоруких О.Т., ТРАГИРА И.Н., Тихонов А.А., Ткаченко э.а., Тюлькина Е.Е., Тюрин И.Е., Уварова Е.В., Уляева Л.Ф., Усков А.Н., Фатхудинов Т.Х., Филипенко М.Л., Франк Г.А., Фридман М.В., Халилулин Т.Р., Хащенко Е.П., Хоперская О.А., Царенко С.В., Цинзерлинг В.А., Цыганова Е.В., Чевкина Е.М., Черткова А.И., Чуланов В.П., Чупрынин В.Д., Шевчук А.С., Шелыгин Ю.А., Шендер В.О., Шипулин Г.А., Шнайдер П.В., Шубина Т.А., Шульгина М.В., Ярошецкий А.И., киров м.а.

25 статей, 15 книг, 2 тезисов докладов, 2 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 35, Scopus: 44

IstinaResearcherID (IRID): 4419846

Деятельность