Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Belenkov Y.N., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Арутюнов Г.П., Ovchinnikov A.G., Галявич А.С., Бланкова З.Н., Рябцева О.Ю., Середенина Е.М., Козиолова Н.А., Кулев Б.Д., Васюк Ю.А. показать полностью..., Даниелян М.О., Беграмбекова Ю.Л., Гиляревский С.Р., Лопатин Ю.М., Маленкова В.Ю., Плисюк А.Г., Патрушева И.Ф., Беленков Ю.Н., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Коротеев А.В., Мареев Ю.В., Свиридова Л.А., Скворцов А.А., Баранова И.В., Камалов А.А., Михайлов Г.В., Boytsov S.A., Гендлин Г.Е., Кадушина Е.Б., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., Масенко В.П., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., РЕВИШВИЛИ А.Ш., СКИБИЦКИЙ В.В., Шляхто Е.В., Narusov O.Y., Виценя М.В., Нуралиев Э.Ю., Поляков Д.С., Фомин И.В., Фомин И.В., Чазова Т.Е., DUPLYAKOV D.V., TARLOVSKAYA E.I., Арзамасцева Н.Е., Бадин Ю.В., Баринова И.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Даниелян М.О., Лазебник Л.Б., Маликова А.В., Моисеев В.С., Овчинников А.Г., Саидова М.А., Смирнова М.Д., Терновой С.К., Фофанова Т.В., Якушин С.С., Aseychev A.V., Fedotenko I.A., Kuzmina A.E., Shlyakhto E.V., Артемьева Е.В., Бадулина Е.С., Бакланова Н.А., Басинкевич А.Б., Борисов А.А., Виноградова Н.Г., Гарганеева А.А., Гиляревский С.Р., Готье С.В., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Лопатин Ю.М., Мартынов А.И., Недошивин А.О., Нелюбина А.С., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., СИТНИКОВА М.Ю., Сайфутдинов Р.Ш., Силонов В.М., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Deev A.D., Nasonova S., Salasyuk A.S., Sharina M., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Zherebchikova C., Ардашев А.В., Артемьева Е.Г., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кечеджиева С.Г., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Марфина Т.В., Матчин Ю.Г., Мухина А.А., Недогода С.В., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., Самсонова Н.С., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., Щербинина Е.В., 11 Рябцева О.Ю., 5 R.O., AZIZOVA O., Aslanyan É.G., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Chestikova A.U., Galaninskyi P.V., Goubrina E.S., Iavelov I., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., Litonova G., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Ogerelieva M., Prostakova T.S., Reitblat O.M., Rogoza A.N., Shapeton A., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Sychov A., Valikulova F.Y., Vygodin V., Zherebchikova K., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Алехин М.Н., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Арутюнов А.В., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Балахонова Т.В., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Белоусов Ю.Б., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гаджи-Касумов В.С., Герасимова В.В., Гупало Е.М., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Довженко Т.В., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Дупляков Д.В., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., Житняя Ю.С., Журбина Е.С., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кобылянский А.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кужелева Е.Б., Кузнецов В.А., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Левчук Н.Н., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Мартыненко А.В., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мусуралиева Д.И., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Орлова И.А., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Пожарская Н.И., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Ризаев Р.Г., Рыбакова М.К., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Саидова М.О., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сафиуллина А.А., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Сычев А.В., Талышинский Р.М., Терещенко С.Н., УСКАЧ Т.М., Фомин В.В., Хадзегова А.Б., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., Ящук Е.В., борисов и.

196 статей, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 168, Scopus: 63

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность