Агеев Ф.Т.

Агеев Ф.Т.

Соавторы: Мареев В.Ю., Belenkov Y.N., Орлова Я.А., Беленков Ю.Н., Арутюнов Г.П., Ovchinnikov A.G., Рябцева О.Ю., Середенина Е.М., Бланкова З.Н., Галявич А.С., Кулев Б.Д., Даниелян М.О., Васюк Ю.А. показать полностью..., Козиолова Н.А., Лопатин Ю.М., Плисюк А.Г., Беграмбекова Ю.Л., Гиляревский С.Р., Патрушева И.Ф., Коротеев А.В., Маленкова В.Ю., Скворцов А.А., Баранова И.В., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Михайлов Г.В., Свиридова Л.А., Беленков Ю.Н., Гендлин Г.Е., Кадушина Е.Б., Коц Я.И., Кузьмина А.Е., Масенко В.П., РЕВИШВИЛИ А.Ш., СКИБИЦКИЙ В.В., Шляхто Е.В., Narusov O.Y., Виценя М.В., Нуралиев Э.Ю., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Поляков Д.С., Фомин И.В., Чазова Т.Е., Boytsov S.A., Арзамасцева Н.Е., Баринова И.В., ГАРГАНЕЕВА А.А., Даниелян М.О., Камалов А.А., Лазебник Л.Б., Моисеев В.С., Овчинников А.Г., Смирнова М.Д., Терновой С.К., Фомин И.В., Фофанова Т.В., Aseychev A.V., DUPLYAKOV D.V., Fedotenko I.A., Kuzmina A.E., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Бадин Ю.В., Бакланова Н.А., Басинкевич А.Б., Борисов А.А., Гиляревский С.Р., Готье С.В., Деев А.Д., Жубрина Е.С., Кастанаян А.А., Кечеджиева С.Г., Мартынов А.И., Недошивин А.О., Нелюбина А.С., Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Осмоловская Ю.Ф., СИТНИКОВА М.Ю., Саидова М.А., Сайфутдинов Р.Ш., Смирнова М.Д., Смирнова М.Д., Сусликов А.В., Тхостов А.Ш., Чазова И.Е., Якушин С.С., Deev A.D., Nasonova S., Salasyuk A.S., Sharina M., Shcherbinina E.V., Tikhaze A.K., Yakunin S.N., Zherebchikova C., Ардашев А.В., Артемьева Е.В., Бадалов Н.Г., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бородулина И.В., Волкова Э.Г., Галанинский П.В., Гапон Л.И., Гарганеева А.А., Голшмид М.В., Жигунова Л.В., Капранов В.В., Кочегура Т.Н., Лапина Ю.В., Лахова Е.Л., Лопатин Ю.М., Лосева Е.А., Макарова В.Г., Малишевский М.В., Мареев Ю.В., Марфина Т.В., Матвеев Ю.В., Матчин Ю.Г., Мухина А.А., Недогода С.В., Парфёнова Е.В., Рогожкина Ю.А., Самсонова Н.С., Санкова А.В., Сатлыкова Д.Ф., Семина Е.В., Синицын А.П., Татарский Б.А., Титов В.Н., Хежева Ф.М., Хлечян А., Хома Е.А., Чесникова А.И., Чумачек Е.В., Шестакова М.В., 11 Рябцева О.Ю., 5 R.O., AZIZOVA O., Aslanyan É.G., Baldina O.N., Belenkov Y.N., Berkovitch O.A., Burgalova M., Chestikova A.U., Galaninskyi P.V., Goubrina E.S., Iavelov I., Kheimets G.I., Kotkina T.I., LANKIN V., Lahova E.L., Litonova G., MAKOLKIN V., Mikhailov G.A., Moiseyev V.S., Nikitin Y.P., Ogerelieva M., Rogoza A.N., Shapeton A., Shechrbinina E.V., Simonova G.I., Sychov A., Valikulova F.Y., Vygodin V., Zherebchikova K., Zhigunova L.V., Агеева Н.В., Агеева Н.В., Акопян Ж.А., Александрия Л.Г., Алехин М.Н., Амбросимова О.Ю., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Атауллаханова Д.М., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Байдина О.С., Балахонова Т.В., Барсов Д.А., Беленков Ю.Н., Белоусов Ю.Б., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Волкова Э.Г., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Гаджи-Касумов В.С., Герасимова В.В., Гупало Е.М., Давыдова Н.А., Давыдова Н.А., Демидов И.В., Джахангиров Т.Ш., Добронравов В.А., Довженко Т.В., Дощицин В.Л., Дробижев М.Ю., Дупляков Д.В., Ефименко А.Ю., Ефремовцева М.А., Железных Е.А., Житняя Ю.С., Журбина Е.С., Иваненко В.В., Иванченко В.С., Иртуганов Н.Щ., КОТОВСКАЯ Ю.В., Казей Д.В., Кательницкая Л.П., Кечеджиева С.Г., Кобылянский А.Г., Козловская Л.В., Колчин А.А., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Конрады А.О., Константинова Е.В., Константинова Е.В., Коробова Е.И., Кузнецов В.А., Кузьмин А.Г., Ланкин В.З., Ларина О.М., Левчук Н.Н., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Либис Р.А., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Макаревич П.И., Макарова Е.А., Маликова А.В., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Моисеев С.В., Мустаева С.Э., Мусуралиева Д.И., Мухин Н.А., Неласов Н., Нуралиев Хеймец Э.Ю., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Орлова И.А., Остоич М., Остоич М., Остоич М., Ощепкова Е.В., Патрушева И.Ф., Платонова Ю.В., Подземельников Е.В., Пожарская Н.И., Поздняков Ю.М., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Поляков Д.С., Привалова Е.В., Ризаев Р.Г., Рылова А.К., Савченко В.Г., Сазонова Л.Н., Саидова М.О., Сангонова Д.Ф., Санкова А.В., Сафиуллина А.А., Сербул В.М., Сергеев И.Л., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколов Е.И., Соколова А.В., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Сычев А.В., Талышинский Р.М., Терещенко С.Н., УСКАЧ Т.М., Фомин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Цыбульская Т.В., Чернина Г.В., Шальнов С.А., Шаронов Г.В., Шугушев К.К., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., борисов и.

190 статей, 3 книги, 17 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 142, Scopus: 55

IstinaResearcherID (IRID): 1483543

Деятельность